"uitbreiding agrarisch bedrijf"
Aardappelloods te Oosterbierum