Uitbreiding bestaand bedrijfsgebouw “Munnik”
Uitganspunt = uitbreiding bestaande bedijfsgebouw en logistieke verbeteringen.
Oplossingg: kantoor als overgang tussen de bedijfsdelen.