“Suzan” Uitbreiding van woning in gesloten bouwblok met gestapelde woningen.
Uitgangspunt = extra vertrek op binnenterrein met minimaal verlies van daglicht.
Gekozen oplossing: het uitschuiven van een ruimtelijk element , zonder zichtbare ingreep
in bestaande bebouwing.