Kinderopvang “Yn ‘e Fûke”
Uitgangspunt = plekken voor verschillende groepen kinderen met verschillende soorten verblijf.
Oplossing: het creëren van woonplekken met prioriteit voor het “spelenderwijs leren”.
Een (slaap)afdeling voor langer verblijf.
Een beheerderswoning voor permanente bewoning.