Uitbreiding dierenasyl “Hond en Kat”
Uitgangspunt = honden- en kattenbesluit.
Oplossing: indeling en organisatie van bebouwing, zodat dat een maximale reductie van geluid voor de omgeving ontstaat.